PERSONDATAPOLITIK – medarbejdere

RustenborgHuset har til formål at drive dagcentervirksomhed – nærmere bestemt at lave sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter - for pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen. 
Persondatapolitikken er udarbejdet for at skabe gennemsigtighed og passe godt på dine data.

Nedenfor kan du læse, hvordan RustenborgHuset håndterer personoplysninger.

RustenborgHuset er selvstændig dataansvarlig, og vi sørger for at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Rustenborghusets kontaktoplysninger er:

RustenborgHuset
Rustenborgvej 1 C
2800 Kongens Lyngby
CVR.  34242313


Formål med behandling af oplysninger:

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Formålet er at sikre data til brug for lønafregning, skatteoplysninger og kommunikation.

RustenborgHuset behandler følgende persondata for medarbejdere:

Navn, Adresse, Mail, Tlf., Cpr-oplysninger


Persondata opbevares på interne drev med særlig beskyttelse og adgangskrav.

Persondata opbevares efter bogføringsloven i 5 år, hvorefter de slettes med mindre samarbejdet stadig er aktivt.

Samtykke og tavshedspligt

Grundet RustenborgHusets formål beder vi om samtykke til at kunne anvende fotos til præsentation af medarbejdere og i forbindelse med holdaktiviteter o.lign.

Desuden beder vi om overholdelse af tavshedspligt på en formular, der underskrives.

Tilbagetrækning af samtykke:
I det omfang behandlingen af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og RustenborgHuset.

Dine rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Sikkerhed:

Oplysningerne er tilgængelige for væsentlige medarbejdere på RustenborgHuset.

Personoplysningerne opbevares på sikrede servere hos vores IT partner, på interne drev og i kortere perioder i papirform i administrationsbygningens sikrede skabe.

Klageinstans:

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til datatilsynet. Se kontakt oplysninger og mere om klage her: www.datatilsynet.dk

Om lovgivning for databeskyttelse

Oplysning om politikken sker ved indgåelse af nye samarbejdsrelationer, med mundtlig henvisning til hjemmesiden.

Tilbage til Generelt og emnegrupper


X