Persondatapolitik

Persondatapolitikken er delt op i emnegrupper. Vælg med klik på links:

PERSONDATAPOLITIK – Medlemmer.

PERSONDATAPOLITIK – Undervisere. 

PERSONDATAPOLITIK – Frivillige. 

PERSONDATAPOLITIK – Medarbejdere.
PERSONDATAPOLITIK – Samarbejdspartnere. 


Generelt

Beskyttelse af personoplysninger kræver, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opretholde et højt og fyldestgørende databeskyttelsesniveau. I RUSTENBORGHUSET har vi derfor en række interne databeskyttelsespolitikker, som skal overholdes af vores medarbejdere og frivillige. Vi tager i forlængelse af vores politikker nødvendige tiltag for at forbedre overholdelse af databeskyttelse på alle niveauer. Medarbejdere og frivillige i administrationen informeres og uddannes særskilt i regler, ny praksis, vigtigheden af opretholdelse af nye standarder samt opdatering af vores tekniske og IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi monitorerer, reviderer og dokumenterer intern overholdelse af databeskyttelsespolitikkerne og gældende databeskyttelseskrav i databeskyttelseslovgivningen, herunder EU’s databeskyttelsesforordning.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger skal altid:

  • Behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
  • Indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formal og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål
  • Være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles
  • Være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges
  • Opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles
  • Behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

Som led i overholdelse af disse krav sørger RUSTENBORGHUSET for, at kun medarbejdere med et arbejdsmæssigt behov for at behandle oplysninger har adgang til disse oplysninger. RUSTENBORGHUSET sørger i den forbindelse for, at de tildelte adgangsrettigheder og krav om login med password sikrer en sådan saglig arbejdsbetinget adgang til personoplysninger.


Klageinstans:

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til datatilsynet. Se kontakt oplysninger og mere om klage her: www.datatilsynet.dk

Om lovgivning for databeskyttelse

Oplysning om politikken sker ved indgåelse af nye samarbejdsrelationer, med mundtlig henvisning til hjemmesiden.


X