Handelsbetingelser

Tilmelding og betaling

Tilmelding kan ske via www.rustenborghuset.dk og kræver, at kursisten har eller opretter en brugerprofil på websitet. Kursisten kan også tilmelde sig ved personligt fremmøde på RustenborgHuset - se siden Kontakt.

Tilmeldingen er først endelig når RustenborgHuset har modtaget kursusgebyret. Alle tilmeldte får tilsendt mail med information og angivelse af undervisningssted og første mødedato. Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer og ekskursioner betales af deltagerne.

Fødselsdato eller CPR

Af hensyn til RustenborgHusets statistik, bedes kursisten oplyse fødselsdato ved tilmelding til et kursus. Rustenborghuset har yderligere brug for kursistens fulde cpr-nr. ved hold med FOF-underviser i henhold til FOF-aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Venteliste

De fleste kurser tilbyder, at man kan blive skrevet på venteliste, hvis kurset er overtegnet. Besked om tildeling af en plads på det ønskede kursus sker i form af udsendelse af e-mail til kursisten. Det er ikke muligt at blive skrevet på venteliste til IT-kurser.

Framelding og afbud

Bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt (se siden Kontakt), så en anden evt. kan få glæde af pladsen.

Tilbagebetaling 

Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 10 dage før holdets planlagte start, dog med fradrag af administrationsgebyr på 60. kr. Herefter er tilmelding bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Kan et hold mod forventning ikke etableres, returneres hele kursusgebyret. Der må tages forbehold over for ændringer, trykfejl og underviser. Skulle en underviser blive forhindret i at gennemføre den aftalte undervisning, forbeholder RustenborgHuset sig ret til at tilbyde undervisningen med en anden underviser.

Aflysninger

RustenborgHuset kan aflyse undervisningen 1 gang pr. sæson uden refusion til kursisterne, typisk pga. sygdom eller fordi lokation/hal er midlertidigt lukket. Ved flere aflysninger refunderes kursistbetalingen forholdsmæssigt ved sæsonens afslutning. Det kan dog aftales på holdene at underviser tilbyder ekstra forløb som kompensation for aflysninger.

Link til Persondatapolitik.

Du kan læse mere her.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: mail@rustenborghuset.dk.Klik her: tekst       pdf fil side 84  pdf fil 84

X