Om os

  • RustenborgHuset er en selvejende institution med egen bestyrelse, har indgået driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune og modtager driftstilskud.
  • RustenborgHuset er en medlemsbaseret organisation, der i stor udstrækning hviler på et frivilligt grundlag. Medlemstallet ligger på mellem 500-550.
  • RustenborgHuset har til formål at drive dagcentervirksomhed – nærmere bestemt at lave sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter - for pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen. Man skal være ”selvhjulpen” for at kunne være medlem

Vi tilbyder vores medlemmer:

  • Sociale tilbud
  • Motion og bevægelsesaktiviteter
  • Kreative, kunstneriske aktiviteter

Aktiviteterne sammensættes efter medlemmernes ønsker og behov. Motion- og Bevægelsesaktiviteter udgør omkring 65 % af vores samlede tilbud. 

Kun aktivt medlemskab. 


Aktivitetsprisen dækker også: frokost til rimelige priser, gratis julearrangementer, fællesspisninger på lørdage og det årlige grillarrangement i Ældreugen – alt sammen til meget rimelige priser.

Huset har elevator, så man ubesværet kan komme på alle etager med sin rollator fx.


Vi lader samvær og aktivitet gå hånd i hånd. Vi bestræber os på at skabe rammer, indenfor hvilke man kan hygge sig sammen med andre og samtidigt blive udfordret fagligt og personligt igennem aktiviteterne. Cafeen er husets hjerte: her spiser holdene frokost og holder kaffepause. I kontingentet for hold i huset på Rustenborgvej er inkluderet kaffe og kage/brød.
Frokost kan tilkøbes til rimelige priser. Hold udenfor huset – i Lyngby Idrætsby og Trongårdsskolens svømmehal – har en lavere pris og er ikke inklusiv kaffe og kage.

X